Summa sidvisningar

söndag 31 augusti 2014

Here I "kommer" ...Hofors!


 
 

Om två veckor har rösträkningen börjat i 2014 års val  - 14 sept - där i nuläget ingen röst har tillfallit något parti. Själv kampanjar jag för att Kristdemokraterna skall fortsatt finnas med i Riksdag, Landsting och framför allt än en gång få ta plats i Hofors kommunfullmäktige.

I min personfolder för Hofors Kommun kan följande läsas...
Det är april 1980. Jag är på besök med min familj i Hofors där jag erbjudits en
lärartjänst. Efter en rundtur bland skolor och samtal med personal, elever och inte
minst spontana hejarop på "bruket" blev valet enkelt - Hofors nästa!

 
Efter nästan 30 år som lärare och rektor vid Värnaskolan, fick jag så uppdraget av Gävleborgs kristdemokrater att bli partiets företrädare i hälso- och sjukvårdsfrågor i Landstinget Gävleborg.

Mina hjärtefrågor i Hofors är bland annat...
- närhet till vården, där Hälsocentralen i Hofors är högt prioriterad liksom god kvalité på ungdomsmottagningen, utvecklad elevhälsa på skolorna och att vården vid livets slut präglas av god kompetens hos berörd personal samt av värdighet, omtanke och respekt för den enskilde.
 
För övrigt säger jag...

Det skall vara lika attraktivt att arbeta, bo och bygga i Hofors, Gävleborg som i KD-styrda Markaryd, Småland, där näringslivsklimatet är i Sverigetopp, där heltidstjänster inom vården en självklarhet och skolans utveckling är tydlig etc.
 
Det skall vara lätt för alla med sjukdom, psykisk ohälsa, att söka vård och rådgivning vid Hälsocentralen.
Integration mellan människor är en förutsättning för allas välbefinnande.
Fler jobb och bättre företagsklimat i kommunen.
Bästa tänkbara sjukvård och omvårdnad, där Hälsocentralen i Hofors bemannas med ordinarie personal - Inga hyrläkare!
 

 
Elevhälsan i skolorna måste rustas långsiktigt för att bättre kunna möta och stödja barn och unga med psykisk ohälsa.
Minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids - inför ett maxtak för gruppernas storlek.
Bättre kvalitet på äldres mat och måltider vid hemtjänsten och äldreboenden.
..
Väl mött i vallokalen!