Summa sidvisningar

söndag 23 december 2012

Gott slut och ett Gott Nytt År


Så närmar vi oss slutet av ett intensivt år - målgången närmar sig -  för mig ett år med engagemang i Landstinget Gävleborg i så vitt skilda områden som ...

-Regionfrågan
-Landstingets Personalpolitik - läkarna
-Funktionsnedsättning och arbete
-Hospice i Gävleborg
-Höjd landstingsskatt à 30 öre
-Bristen på specialutbildade sjuksköterskor
-Förebygga läkemedelsfel
-Patientmedverkan i Hälso- och Sjukvården
-Abortsituationen i länet
-Dagkirurgin i Sandviken

...plus ytterligare ett sjuttiotal områden - se min bloggöversikt.


För ett antal dagar sedan nåddes vi så av nyheten att det inträffat ännu en tragisk skolskjutning, denna gång i staden Newtown i delstaten Connecticut. Det som har hänt är förskräckligt och borde inte kunna ske. I USA höjs nu röster för skärpta vapenlagar. I vilken gång i ordningen detta krävs vet jag inte men åtskilliga gånger har detta gjorts... Problemet är givetvis mer än bara tillgången på vapen, där försäljningsställen av dessa vida överstiger antalet Mac Donalds restauranger.
Här gäller det att i tid upptäcka - för att snabbt kunna hjälpa - personer som mår psykiskt dåligt. Göran Hägglund har som socialminister arbetat hårt med att rusta upp psykiatrin, inte minst barn- och ungdomspsykiatrin. Det gäller att fånga upp människan redan i tidig ålder för att minska risken för långvarig psykisk ohälsa.
..
Med dessa mina slutrader för - 2012 - vill jag önska alla mina läsare Ett Gott slut och ett Gott Nytt År