Summa sidvisningar

måndag 8 april 2013

Neonatalvård i Gävleborg

Neonatalvård innebär att nyfödda, ofta men inte alltid för tidigt födda, hamnar på en särskild avdelning efter födseln, på grund av att de behöver mer eller mindre hjälp i början av livet. Utöver detta kan man också säga att alla nyfödda som behöver vård, återfinns på denna vårdavdelning.

När man läser Landstinget Gävleborgs hemsida på nätet, förstår man snart att vi har Neonatalvård på Gävle sjukhus. Upplysning om att detta även finns på Hudiksvalls sjukhus finns däremot inte. I Gävle finns 9-10 platser och i Hudiksvall 4. När jag vid studiebesök på avd Neonatal vård, 107 A, i Gävle häromdagen, fick jag klart för mig att det idag finns ett fruktbärande samarbete mellan dessa sjukhus i ämnet neonatalvård.

Det som bekymrar är de undermåliga lokaler som idag finns för denna verksamhet på bägge sjukhusen. Patientsäkerheten är onekligen här hotad.  Idag är neonatalavdelning i Hudiksvall stängd på obestämd tid. Detta orsakat bland annat i början av året genom två fall av MRSA, en hudbakterie som har förmågan att tåla penicillinliknande antibiotika. För att utreda om fler personer kan ha blivit smittade har de som kan ha kommit i kontakt med bakterien blivit kontaktade av barnavdelningen i Hudiksvall och Gävle.

- Bärarskap av MRSA orsakar ingen sjukdom, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare. Om man får en infektion med MRSA, exempelvis ett sår som blir ömt, rött och varande så går infektionen att behandla, men med andra läkemedel än de vi oftast använder.

Verksamheten i Hudiksvall ombesörjs nu av Gävle sjukhus i väntan på att Vårdhygien och Smittskydd Gävleborg fortsätter arbetet med smittspårning enligt de rutiner som gäller för den här typen av situationer.
- Vi tar situationen på stort allvar och verksamheten ser över arbetssätt och hygienrutiner från BB via förlossning, barnavdelning och barnmottagning, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.
..
Nu väntar jag på information om kommande investeringar i ämnet lokaler, vilket som oftast kommer väldigt sent. Idag finns nämligen ingen sådan investering på tur vad jag vet... Bättre sent än aldrig!
..