Summa sidvisningar

onsdag 19 november 2014

Världs-KOL-dagen

 
Idag - 19 november - träffade jag Lotta Sundgren, forskningssjuksköterska och Johanna Sulku, kliniskapotekare i huvudentrén Gävle sjukhus. Detta med anledning av Världs-KOL-dagen. De informerade intresserade om KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

KOL är en lungsjukdom som beror på att lungorna har skadats, bland annat så att luftrören blir trängre än normalt. Man kan då få svårare att andas, känna sig trött, orka mindre och få svårt att ta upp syre.
Sjukdomen orsakas framför allt av tobaksrökning och utvecklas långsamt under flera år. I början kan man ha ganska lindriga besvär, men om man fortsätter att röka och sjukdomen förvärras kan det bli svårt att klara av även enkla vardagssysslor utan hjälp.
Det är ovanligt att man får sjukdomen innan man har fyllt 40 år.

En halv miljon svenskar kan ha KOL

Liksom vid många andra sjukdomar där besvären kommer smygande är det svårt att exakt uppskatta hur vanligt KOL är bland befolkningen. Efter flera undersökningar som har gjorts inom sjukvården, där ett slumpmässigt urval av svenskarna har undersökts, beräknas mellan 400 000 och 700 000 personer ha KOL.
Det finns flera skäl till att det inte går att uppskatta antalet säkrare. Bland annat finns det lite olika definitioner på diagnosen KOL. Sjukdomen är ovanlig hos personer under 40 år. Hos personer som rökt under många år räknar man idag med att ungefär hälften av dem har fått KOL vid 75 års ålder.

Rökning största orsaken till KOL

KOL orsakas till allra största delen av tobaksrökning. I tobaksrök finns en mängd giftiga ämnen, förutom nikotin och tjära. Om man under lång tid utsätts för stora mängder damm och rökgaser kan det också öka risken att få KOL.
När kroppens vävnader utsätts för skadliga ämnen aktiveras olika typer av försvarsmekanismer som syftar till att skydda kroppen från skada. En sådan mekanism är inflammation. Oftast får inflammationen en god effekt och gör att man blir frisk från många infektionssjukdomar. Men den inflammation i luftrören som orsakas av långvarig rökning ger skadeverkningar. Dessa skadeverkningar orsakar de förändringar i lungans vävnader som är typiska vid KOL.

 torsdag 13 november 2014

Haraka, haraka...

 
Till Landstingsstyrelsens sammanträde denna vecka - onsd 12 november - kom dagen innan kl 16:27 ett tillägg till dagordningen... Nytt beslutsärende (P 09) hade tillkommit. Tillsättning av regiondirektör till den nya Region Gävleborg, som sjösätts
1 jan 2015.

Innan valet i september var alla överens att vi inte skulle rekrytera några nya direktörer förrän efter valet och en ny landstingsmajoritet hade tillträtt.

Nu har en ny majoritet tillträtt i fullmäktige och snabbt som ögat så kommer ärendet upp om anställning av regiondirektör. Tanken att göra en seriös rekrytering där man kunde ta hänsyn till det utökade uppdraget och där man kunde diskutera vilket ledarskap vi ville se i den nya regionen var glömt. På ett par timmars varsel var den möjligheten bortblåst. Tala om forcering av ett ärende!

Vårt oppositionsförslag var att starta en riktig process under några månader för att i lugn och ro diskutera kravprofil och göra en rekrytering. Under tiden, förslagsvis 6 månader, kunde den befintlige landstingsdirektören få ett tillfälligt förordnande som  brukligt är. Detta kunde man inte gå oss till mötes på utan snabbt som ögat klubbade man igenom en anställning av den nuvarande direktören fram till april 2017.

Jag blir snabbt påmind om mitt andra språk swahili, där det heter..."Haraka, haraka haina baraka"! Bråttom, bråttom har ingen välsignelse...

Den som lever får se! Hur som helst tycks inte alla i landstingsstyrelsen fått med sig "stafettpinnen", vilket vi i Samverkan Gävleborg beklagar.


 
lördag 8 november 2014

Vårdvalet ska vara kvar

 
Efter något mer än en månad i regeringsställning för S-MP, tycks snabbt tagna beslut i viktiga frågor, bli mer av en kvarnsten än ett lyckat språng in i en osäker framtid. Detta kanske mest ett resultat av V´s framgångar i budgetförhandlingarna. Att detta parti helst ser ett avskaffande av rådande valfrihetssystem inom bland annat primärvården, fick vi inom landstinget Gävleborg erfara, när vi häromveckan fick tycka till i en remiss - förslag till ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Svaret blev att ändra lydelsen i denna lag "från ska till får införa valfrihetssystem inom primärvården". Det S-ledda landstinget sällar sig således till ytterligare 7 landsting i Sverige med samma åsikt. Själv reserverade jag mig mot förslaget tillsammans med Samverkan Gävleborg.
Kritiken mot förslaget om att avskaffa lagregleringen om vårdval har varit massiv. Patientföreträdare som Reumatikerförbundet och Sveriges Pensionärsförbund, Vårdförbundet, Läkarförbundet och andra fackliga organisationerna i sjukvården, Sveriges kommuner och landsting (SKL) tycker, att det vore en dålig idé att ge landstingen möjlighet att ta tillbaka makten från patienterna. Ändå har regeringen lagt en proposition om att avskaffa det generella vårdvalet.

Totalt har det blivit 170 vårdcentraler fler i Sverige, tack vare vårdvalet, såväl på små orter som i storstäderna. Nu hamnar frågan på riksdagens bord. Kristdemokraterna sätter sitt  hopp till att riksdagen hanterar frågan seriöst och ställer sig på patientens sida. Patientmakten i vården har kommit för att stanna!
...
Vi kristdemokrater kommer fortsatt att ta fajten för den enskilda människans självbestämmande... Det må gälla familjerna, för fritt val av barnomsorg, fördelning av föräldraförsäkringsdagarna eller för äldres möjlighet att välja utförare i hemtjänsten, mot skatter som bromsar jobb och tillväxt, för civilsamhällets viktiga roll, för en skola som ger kunskap och fostran för livet osv. osv.lördag 1 november 2014

Evig kamp att förbjuda...

 
Sedan slutet av september har tio personer fått uppsöka akut sjukvård efter överdoser av spice i Gävle. Samma mönster med akut sjukvård rapporteras från övriga Sverige... Tre ungdomar från Västerås fick i tisdags föras till sjukhus efter att överdoserat drogen och på Gotland har hela sju personer förgiftats allvarligt bara under ett dygn rapporterar media.

Förmodligen är det samma slags blandning som ligger bakom överdoserna. Det stora problemet är att alla varianter av drogen inte är olaglig, lagstiftningen släpar efter. Men nu kan det vara slut på det.

Folkhälsomyndigheten lämnar om några veckor över en lista på ett 20-tal spicesorter till regeringen, som myndigheten rekommenderar att förbjudas.
– Vi vill göra alla blandningar som finns i Sverige olagliga, det är en evig kamp att förbjuda nya, skadliga preparat, säger Anders Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten.
Förra omgången som lämnades in till regeringen, augusti i år, förbjöds 21 spiceblandningar.

– Vi har jobbat med att förbjuda nya spicesorter sedan 2010 och samarbetar med Giftinformationscentralen. Fallen av överdoser som varit i Gävle och andra platser följer vi självklart noga, säger Anders Persson.

Men problemet med att göra fler preparat olagliga är att det finns en risk för att folk då prövar sig på ännu mer okända och farliga spice-varianter.

– Känner man inte till något om drogen ökar risken för överdos. Men man tänker samtidigt efter mer nu eftersom man har hört om riskerna. Det är inte bra att stoppa kemikalier i sig, det kan gå väldigt illa. Man måste få någon annan slags verklighetsflykt, säger Anders Persson.

Om regeringen antar förslaget kan alla spiceblandningar förbjudas först i februari 2015.

Själv undrar jag vari orsaken till användandet av olika farliga droger bottnar i, eftersom det inte tycks ligga någon brist i information från samhällets sida.