Summa sidvisningar

tisdag 4 september 2012

Varvet Hälsocentral - Hudiksvall


Idag har jag haft förmånen med ett besök på Varvet Hälsocentral, Hudíksvall. Här fick jag tillsammans med Kristdemokraternas Landstingsgrupp information om deras verksamhet.

Här bedrivs bland annat en specialiserad verksamhet runt Hjärt- och kärlsjukdom under ledning av hjärtläkare Eskil Hammarström och med en särskild inriktning på att förebygga insjuknande.

För Diabetes, hypertoni och andra sjukdomsgrupper finns goda kompetenser hos sköterskorna på Varvet som kopplas till läkare som efterhand kommer in i verksamheten.  Här upprättas särskilda mottagningar för Diabetes, Kranskärlssjukdom och för Högt blodtryck.

Mottot i den förebyggande inriktningen handlar om att man som patient skall kunna få en konsultation utifrån aktuella besvär eller t ex ärftliga förhållanden.

Vid redan etablerad sjukdom vill man här vägleda patienten så att riskerna för återinsjuknande minskar. Förutom medicinering är fokus på livsstilsfrågor såsom motivering till rökstopp för den som är rökare. Det kan också gälla åtgärder mot övervikt och fram för allt vill man även inspirera till en ökad fysisk aktivitet. Det senare är en ofta outnyttjad medicinering.

Jag blev påmind om - Rapporter från WHO - vilka gör gällande att fysisk inaktivitet nu är den fjärde ledande faktorn bakom ohälsa och för tidig död i världen. Bara högt blodtryck, rökning och diabetes beräknas ha större negativ effekt på folkhälsan. Eftersom brist på fysisk träning ofta är bakomliggande faktorer för högt blodtryck och diabetes så inser var och en vilket potential det finns för att på allvar föra in den fysiska träningen som behandling inom sjukvården och i andra sammanhang.

Själv säger jag ...Imponerande verksamhet till patienternas bästa...
Lycka till!


För stunden ute och motionerar...!