Summa sidvisningar

måndag 31 mars 2014

Världens bästa land att åldras i

 
Tack vare Kristdemokraterna har Sverige blivit världens bästa land att åldras i. Det berättas också genom  Alliansens pågående valkampanj.

– Det är självklart något för oss att vara stolta över men också något att bygga vidare på, för utvecklingen av äldreomsorgen blir aldrig färdig. Vi vill ta ytterligare steg för att förbättra värdigheten, kvaliteten och självbestämmandet inom äldreomsorgen, säger äldreminister Maria Larsson.

För fyra år sedan lovade vi att förbättra de äldres situation. Stora miljardsatsningar har gett resultat. Enligt uppgifter från både EU och OECD är Sverige i dag världens bästa land att åldras i. Förutom Holland är Sverige det land som satsar mest pengar på äldre, och ingen annanstans än här finns det fler vårdanställda per invånare över 65 år.


-Vi ser tydliga förbättringar på samtliga områden. Användningen av olämpliga hjälpmedel har minskat med 35 procent över på åtta år.
-Den palliativa vården har förbättrats, i dag har 85 procent en annan person närvarande vid dödsögonblicket och lika många dör utan trycksår.
-254 kommuner arbetar personcentrerat med demenssjuka med hjälp av BPSD-registret vilket på ett tydligt sätt förbättrar livskvaliteten för de demenssjuka.
-Brukarundersökningar visar att äldre är nöjda med sin vård. Nio av tio känner sig trygga med omsorgen de får. Det betyder förstås inte att vi lutar oss tillbaka och är nöjda.

– Man ska kunna fortsätta att vara den person man alltid har varit, även när man behöver samhällets omsorg och vård. Vi har tagit många och viktiga steg på vägen för att göra det möjligt för alla. Med fortsatt förtroende att leda Sverige kommer vi att fortsätta att förbättra äldreomsorgen, säger äldreminster Maria Larsson.

Kristdemokraterna har bland annat lovat att mat och måltider för äldre ska vara ett priotierat område under nästa mandatperiod.