Summa sidvisningar

lördag 4 mars 2017

Ännu ett möte är planerat
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har bjudit in representanter från ett urval av landsting från alla sjukvårdsregioner för ett samtal om förlossningsvården. Gävleborg med Sveriges högsta kostnad gällande inhyrd personal  är inte inbjuden. De inbjudna är representanter för de politiska ledningarna i Landstinget Västernorrland, Landstinget Dalarna, Stockholms Läns Landsting, Landstinget Sörmland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Kalmar län och Region Skåne. Mötet kommer att äga rum den 28 mars.

- Många medborgare uttrycker just nu oro kring situationen i förlossningsvården. Regeringen har sedan tidigare satsat stora medel på att förbättra förlossningsvården och för kvinnors hälsa i stort. Jag vill därför träffa representanter för landstingen för att diskutera hur man arbetar med att säkra kvaliteten i förlossningsvården och hur man möter människors oro, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
...

Huruvida mötet kommer att leda till en förbättrad och kvalitetssäkrad förlossningsvård och därmed lugna oroliga medborgare låter vara osagt. Idag styrs tyvärr 15 av Sveriges 21 landsting/regioner av rödgrön ledning.

Det är inte utan att man längtar efter ´Alliansens Göran Hägglund´, säger jag.