Summa sidvisningar

lördag 28 november 2015

Uppväxtmiljön formar våra värderingar...

Folkhälsoarbete handlar i stor utsträckning om att förbättra livsvillkor, livsmiljöer och goda levnadsvanor som leder till en god hälsa och som gör att vi får en livskraftig region.

Gävleborgs regionpolitiker har beslutat att särskilt fokusera på de tre första av de elva målområdena i den nationella folkhälsopolitiken. Dessa tre målområden är delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor. Utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg framgår av måldokumentet Gemensamma utgångspunkter Folkhälsa

Samhällsstrukturen och politiska beslut påverkar i stor grad hälsan hos en befolkning. Samhällets grundläggande värderingar, den ekonomiska utvecklingen, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, är alla viktiga förutsättningar för befolkningens hälsoutveckling.

Häromdagen fick jag som politiker i länets nätverk för folkhälsoarbetet lyssna till Birgit Lindgren Ödén kort redogöra för sitt forskningsarbete... "undersöka om de värderingar som formats under barndoms- och ungdomstid är stabila in i vuxen ålder".

Birgit Lindgren Ödén

– Jag tycker inte att man tillräckligt låter unga människor få komma fram med hur de uppfattar livet i vårt samhälle, sa Birgit Lindgren Öden, forskare vid Högskolan i Gävle. Man måste följa dem över lång tid, vilket gjorde att hon under lång tid intervjuade sex ungdomar om hur de ser  på livet. Första intervjun gjordes 2000 och den sista 2012. Syftet med studien var att undersöka om de värderingar som formats under barndoms- och ungdomstid är stabila in i vuxen ålder. Resultatet visade sig att de har behållit sina värderingar
Frågorna  handlade om respondenternas livssyn. Hon använde inte fasta frågor  eftersom hon ville veta vad som rörde sig i deras huvuden. Chansen att  få jobb, den egna inställningen till utbildning, synen på religion,  politik, ideologi.
Hon konstaterar att de värderingar de uttryckte första gången har de behållit upp i vuxen ålder.
..
 
 

lördag 7 november 2015

Att lära tillsammans...


"Att lära tillsammans är avgörande för spridningen av innovativa lösningar"...
Detta är ett måste i en snabb förändrad värld, där den offentliga sektorn är viktig. Här behövs en nytändning. Det går inte att köra i gamla hjulspår. Hur bör man tänka när man levererar tjänster till allmänheten och hur är tjänsterna utformade var frågor som 150 regionpolitiker från Europa funderade på vid AER plenarmöte i Winchester , England i början av veckan. Det var ett tillfälle där man också tittade på hur man på regional nivå i den offentliga verksamheten, kan bli mer kostnadseffektiv. 
Offentlig verksamhet behöver mer av förändrat arbetssätt och inte minst detta genom ett bättre ledarskap var rekommendationer från värdregionen Hampshire.

Norrbotten gav exempel på digitaliseringens betydelse av tjänsteutformningen.
Detta har lett till att regionen gav mer fokus på digitaliseringen av tjänster, med syfte att få en mer "platt, dynamisk, lyhörd, avancerad och social  organisation".
Detta har lett till nya sätt att få tillgång till tjänster utan också en omfördelning av roller och ansvarsområden.

Medan omständigheter verkar ofta vara en utlösande faktor för innovation, finns det inget entydigt bevis för att nöden är uppfinningarnas moder. Tvärtom, förklarade Prof Gerry Stoker, behövs en viss grad av optimism att engagera sig i förändring. Likaså viktiga aspekter som delaktighet, designtänkande och medskapande kräver en långsiktig strategi. De utvecklas i en anda av förtroende och ömsesidigt intresse


Detta bevisades även genom studiebesök på Boldrewood Innovation Campus vid universitetet i Southampton, en nästan 2 miljarder kr investering i nya byggnader och anläggningar, med fokus på automatiserade motorer och resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan den akademiska världen och den privata sektorn.
..
Här ett antal länkar till AER konferens i Winchester
http://aer.eu/news/who-is-the-mother-of-invention/
http://aer.eu/news/future-without-fiber/

http://aer.eu/committees-autumn-plenaries-2-4-november-2015-winchester-hampshire-uk/