Summa sidvisningar

torsdag 30 maj 2013

Omdiskuterad jubiléumsfest - Landstinget Gävleborg 150 år!

 
Idag läser vi i media om den planerade Jubiléumsfesten - Landstinget Gävleborg fyller 150 år! - med åtskilligt av berättigad kritik. Själv blev jag överraskad när jag hörde och såg landstingsfullmäktiges ordförande försvarade kommande jubiléumstillställning 21 september, i TV häromkvällen. Här fanns nämligen uppdelningen av två fester, en för landstingets "samarbetspartners" med en kuvertkostnad överstigande 5000kr! och en annan fest för personalen med en kuvertkostnad á 1000kr!

Själv funderar man varför det inte skulle kunna gå att anordna en enda stor jubiléumstillställning. Visst vore det ett utmärkt tillfälle om alla fick umgås med alla.

Det som nu kommer att hända är säkert att åtskilliga av de inbjudna kommer att avstå.  Det som skulle förbättra  varumärket - Landstinget Gävleborg - har fått sig en ordentlig knäpp på näsan genom massiv kritik i media och med därpå följande försvarstal på landstingets hemsida.

Sista ordet är inte sagt... själv deltar jag inte vid nämnda tillfälle - Inplanerat deltagande med annan aktivitet sedan länge.

torsdag 23 maj 2013

Pacemakerinsättning kvar i HudiksvallLänets pacemakervård kommer inte att samlas på Gävle Sjukhus enligt beslut från förra mandatperioden. Operationerna ska även i fortsättningen göras som nu i både Gävle och Hudiksvall.
Detta blev inriktningsbeslutet vid gårdagens Hälso- och sjukvårdsutskott. Beslut tas vid kommande landstingsstyrelse och fullmäktigeförsamlingen i mitten av juni i Bollnäs.

Efter utredning i frågan huruvida det finns skillnader i kvalitet eller komplikationer mellan sjukhusen i länet har det visat sig att så icke är fallet. I utredningen framstår också att det inte finns några skillnader i patientsäkerhet om operationerna görs på ett eller två sjukhus. Utredningen föreslår också att det ska tas fram tydliga riktlinjer och vårdprogram för pacemakervården så att patienterna vårdas på samma sätt oavsett sjukhus.

Huruvida denna långdragna och mycket infekterade fråga nu kommer att få sin slutgiltiga lösning må vara osagt, eftersom det dock i beslutet föreslås, att man skall sluta med ICD och CRT i Hudiksvall och centralisera det till Gävle / 2012 var det 13 inlägg i Hudiksvall av totalt 316/. Här kan personer med oron för fortsatt centralisering till Gävle skapa intressant resultat i en eventuell omröstning i fullmäktige.

Själv säger jag..."Bra jobbat Margareta Sidenvall, Hudiksvall (KD)"- en av de drivande landstingspolitiker som kämpat för att Hudiksvalls sjukhus fortsättningsvis ska få göra pacemakeroperationer.

torsdag 9 maj 2013

Rehabiliteringsutredningen klar

I Sverige lever idag minst en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet. Här kan nämnas Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimers, epilepsi och MS men också folksjukdomarna stroke, restless legs, demens och migrän. Den som drabbas får stora problem i både vardag och arbetsliv. Många tvingas sluta arbeta och blir beroende av personlig assistens. Översatt till Gävleborg är det över 10 tusen med neurologisk sjukdom.

Det som drabbade patienter enligt lag har rätt att kräva, efter insats från hälso- och sjukvården, är rehabplanering, uppföljning och sist men inte minst vägledning i att på rätt sätt ta eget ansvar mycket viktigt.
För åtta månader sedan träffade landstingets politiker, representanter för Gävleborgs - Neurologiskt Handikappades Riksförbund - där det med all tydlighet framgick att här fanns åtskillligt att förbättra... alltifrån möjligheten till läkarkontakter, där neurologer saknas, till avsaknad av information för de drabbade i länet, vilken rehabhjälp man kan få. Bristen eller svårigheten att få läkarordinerad rehabilitering med anpassad medicinering nämndes också.

Resultatet av träffen blev att vid landstingsstyrelsen 27 okt - 12, beslutades att det skulle göras en kartläggning och analys av patienternas nuvarande rehabilitering. Detta skulle vara klart i april 2013 och förutom ovan nämnda sjukdomar skulle det finnas i denna kartläggning även lungsjukdomar, cancer eller hjärnsjukdomar efter trauma.

Det man kan säga efter att ha läst denna rapport är att mycket återstår, för att det skall vara en tillfredsställande situation för de drabbade patienterna. Det skall vara intressant att möta representanter för Neurologiskt Handikappades Riksförbund i Bollnäs 21 maj. De har bl a varit en del av framtagandet av denna rapport... det som lovas initialt i denna utredning är...

Kartläggning: Beskrivning av verksamheten idag, dess förutsättningar samt olika faktauppgifter
Analys: Identifiera behov av utveckling
Handlingsplan: Förslag till åtgärder

Det man kan säga är att förslagen till åtgärder är svårfångade i en i övrigt bra rapport.


söndag 5 maj 2013

Events senaste veckan...

Ett par events  senaste veckan...
..
Tusen demonsterade i Uppsala...
– Jag skiner ikapp med solen. Det här var vårt näst största tåg någonsin, drygt 750 personer gick med i tåget, och på torget var vi sedan över 1 000 personer. Jag är tacksam för alla som gjort en sån här kraftfull manifestation för familjen möjlig.Det säger initiativtagaren Mikael Oscarsson till Kristdemokraternas i Uppsala 1-majtåg.
..

Från årsskiftet 2014 ska kommuner inte längre kunna vägra att ta emot ensamkommande, asylsökande barn enligt ett förslag från regeringen och Miljöpartiet.
– Barn och unga som tvingas lämna sin familj och sitt hem genomgår ett stort trauma. Många har dessutom upplevt svårigheter före och under flykten. Det här är ett viktigt steg för att de ska få en trygg plats att landa på i Sverige, säger Emma Henriksson - talesperson KD, Riksdag
..

"Om Sverige ska få en hållbar utveckling måste vi erkänna familjens betydelse för samhällsutvecklingen. Och det handlar inte bara om familje­politiken. Vi anser att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer". Det skriver skriver Göran Hägglund, Maria Larsson och David Lega på DN-debatt 27 april.
..