Summa sidvisningar

måndag 1 juli 2013

Hej vi vill gärna träffa dig


I ett försök att marknadsföra landstinget Gävleborg under Almedalsveckan, medverkade delar av landstingets politiker idag i fyra seminarier om vård, omsorg, kommunikationer och regionbildning. Huvudrubriken för dagen var - Hej vi vill gärna träffa dig


Landstingets ledande politiker deltog tillsammans med företrädare från departement, andra landsting, kommuner och myndigheter. Ett övergripande tema för landstingets arrangemang var hur landstinget tillsammans med andra kan skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt Gävleborg.

På landstingets hemsida kunde man följa diskussionerna på www.lg.se/almedalen, där intervjuer lagts upp efter varje seminarium. Där fanns också mer information om de fyra olika seminarierna som landstinget arrangerat.
..
Dagens möten med mangrann samling av besökare från olika delar av landet bådar gott för fortsättningen, inte minst för Gävleborg och därmed även dess medborgare. Influenser från andra delar av Sverige är ett måste för att länet skall utvecklas i rätt riktning.