Summa sidvisningar

torsdag 4 april 2013

Väntan på läkare

Mer än en gång har jag i debatten framfört åsikten i det orimliga att väntetider på länets akutvård är för höga. Orsaken till denna väntan har varierat, men faktum kvarstår att väntan på läkare måste minimeras.


När jag så läser gårdagens - DAGENS Medicin - blir jag glatt överraskad. I Örebro har ett förändrat arbetssätt mer än halverat väntetiden till läkare dagtid. Här liksom i övriga Sverige har trycket på akuten ökat, men efter att personalen har provat och diskuterat, utvärderat och testat igen har man arbetat fram en metod som gör besöken snabbare.

Örebromodellen, som testats vardagar dagtid, innebär att en internmedicinare eller kardiolog tillsammans med sjuksköterskor eller undersköterskor gör en snabb första bedömning av alla medicin- och kardiologpatienter. Larmpatienter undantas. Nästan 40 procent av patienterna kunde gå hem direkt efter teambedömningen. Resten hänvisades till den ordinarie medicinakuten, till andra kliniker, eller lades in.

Väntetiden till läkarbedömning vid teambedömningen blev i median 19 minuter, mot 50 minuter eller längre annars. En försöksmodell har nu blivit rutin.

Dags  för Gävleborg att titta på Örebromodellen!