Summa sidvisningar

fredag 4 april 2014

Nödvändig åtgärd inom svensk cancervård

  I vårens budgetproposition som kommer att presentera nästa vecka
  - 9 april kl 0800 - föreslår regeringen att under perioden 2015-2018 satsa totalt 2 miljarder kronor på att förkorta väntetiderna inom cancervården. Satsningen ska också premiera ett snabbt vårdförlopp mellan remiss och behandlingsstart samt bidra till snabb diagnos.
   
   
   
  -Väntetiderna är på många håll alltför långa och de regionala skillnaderna är stora. Medianväntetiden för till exempel prostatacancer är 140 dagar i Västra Götalandsregionen jämfört med 210 dagar i Stockholms län. För flera cancerformer får patienterna i vissa delar av landet vänta tre gånger så lång tid från remiss till behandling som i andra delar av landet. Med andra ord är förbättringspotentialen stor. För vad gör de annorlunda på västkusten jämfört med i huvudstaden och hur kan vi bli bättre på att lära av varandra? säger Socialminister Göran Hägglund. 
  -Satsningen ska bygga på det arbete som är gjort inom ramen för den nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen. Den ska ha ett tydligt patientfokus och förbättringen ska vara märkbar på personnivå och omfatta hela vårdkedjan, alltså från utredning och diagnos till behandling.