Summa sidvisningar

måndag 20 juni 2011

Barnfattigdom i Sverige

Idag har jag deltagit i en Dialogkonferens på "Kajutan”, Musikhuset i Gävle. Förutom politiska partier fanns arbetstagarorganisationer, studieförbund, hyresgästföreningar m fl frivilliga organisationer, däribland Riksförbundet För Hjälp åt Narkotika- och Läkemedelsberoende även kallad RFHL.

Deltagarna indelades i tre olika grupper, där ämnesområden förutom Barnfattigdom var Bostadsbristen och allas rätt till Internet i Sverige.  

I den grupp jag deltog i fick jag bland annat veta att i Gävle finns det minst ett 40-tal hemlösa. Något svar på vad som görs från kommunen för att skaffa bostäder åt dessa, framkom inte... politiker från Gävle deltog ej i denna konferens, man hade fullt upp med heldagsaktiviteter i stadshuset - kommunfullmäktige.

Själv blev jag under dagen påmind om  vad Rädda Barnen säger i sin Årsrapport 2010 - sammanfattning av Barns ekonomiska utsatthet i Sverige - att skillnaderna mellan barn med svensk respektive utländsk bakgrund är markant. 

Barnfattigdomen har minskat sedan mätningarna startat 1991. Den kulminerade år 1997 då 22,3% av alla barn i Sverige låg under fattigdomsgränsen för att år 2007 vara 10,9% (210 000 barn) i ekonomisk fattigdom. Under år 2008 bröts dock trenden då barnfattigdomen ökade till 11,5%, vilket motsvarar 10 tusen barn. Orsaken är konjunkturnedgången som inleddes under hösten 2008.

Hoppas för barnens skull att denna trend, inte enbart blir ett slagträ i den politiska debatten, utan att alla aktörer i samhället, hjälps åt för att åter fortsätta tidigare nedåtgående trend. En positiv faktor i tiden är den fortsatta minskningen av arbetslösheten... Fler i arbete ger minskad barnfattigdom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar