Summa sidvisningar

söndag 17 juli 2011

Husdjur - vårdens framtid?

Onsdag 7 juli bevistade jag en föreläsning om lyckade exempel på hur djur kan användas i vård, omsorg och rehabilitering. Platsen var under Almedalsveckan – Wisby Strand Congress & Event. Arrangör var de forskande läkemedelsföretagen – LIF.

Alltsedan min mor, ett par år innan sin död, fick förmånen att bo på ett äldreboende i Örnsköldsvik, där hund fanns på avdelningen, har jag haft intresse för ämnet – djur i vården.

Ingeborg Höök – psykiatrisjuksköterska och utbildningsansvarig på Vårdhundskolan – gav goda exempel i detta seminarium, på hur kontakten med sällskapsdjur kan vara en viktig hälsofaktor för många människor. Ett exempel namngavs... Göte hade inte talat alls på flera månader. Efter två månader med regelbundna stunder med vårdhund märktes en enorm förändring. Vid ett tillfälle när han fått hålla kopplet själv sa han: - Jag tänkte gå ut. Därefter utvecklades talet, spralligheten och skämtlynnet hos Göte. Med vårdhunden hade en relation och meningsfullhet skapats, social gemenskap där samtalet stimulerats. Hunden hade blivit en brygga mellan personal och patient.

För patienten innebär det också ofta en ökad motivation till rörelse, där träningen kommer spontant och blir mer effektiv.
Man talar ofta också om fysiska och psykiska effekter för patienten. Kontakten med vårdhund lindrar depressioner och övningar med vårdhund förbättrar minnet. Finmotorik och grovmotorik förbättras tillsammans med koncentration och uthållighet. Med vårdhunden tränas uppmärksamhet, rumsuppfattning och tidsuppfattning samt sist men inte minst behovet av lugnande medicinering minskas.

Ingeborg gav också exempel på effekten med vårdhunden på arbetsplatsen. Fler sökande till lediga tjänster, lägre sjukfrånvaro, mindre personalomsättning, ökad trivsel, engagemang och stolthet. Sist men inte minst en viktig bonus – bra PR för enheten.

Kvar fanns frågan dock hur göra med en allt ökad andel människor med allergibesvär. Här skulle en bra planering med både allergiavdelningar och icke allergiavdelningar vara en del av svaret.

Tack Ingeborg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar