Summa sidvisningar

tisdag 13 september 2011

Alliansregeringen storsatsar!

I den kommande höstbudgeten storsatsar Alliansregeringen och vill öka antalet läkare och sjuksköterskor. Från och med 2017 ska 300 fler läkare och 700 fler sjuksköterskor utbildas årligen i Sverige.

Till nästa år föreslås 50 nya studieplatser till läkare, 60 till sjuksköterska och 100 nya platser till specialistsjuksköterskor. Ökningen sker stegvis av utbildningsplatserna.

Detta är bra med tanke på att utbildningarna idag är kraftigt underdimensionerade. Förhoppningsvis leder detta till att på lång sikt få bort problemet med inhyrd personal. För Gävleborg är denna kostnad, i år jan-juli, 129 mnkr. En ökning med 22 mnkr jämfört med föregående år, där inhyrda läkare utgjorde den största delen, 116 mnkr.

Idag pågår ett särskilt arbete med att förbättra läkarförsörjningen på både lång och kort sikt i landstinget Gävleborgs budgetarbete.
Själv säger jag..."Alliansregeringens utbildningssatsning , liksom kömiljarden, psykiatrisatsningen mm, är mer än välkommet!

Ett ljus i mörkret kan skönjas!
..
Text in English
http://ingemarkalen.bloggagratis.se/2011/09/14/6237972-a-light-is-visible-in-the-darkness/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar