Summa sidvisningar

torsdag 6 oktober 2011

Den ofta omtalade Psykiatrin

I dagarna återfinns ofta tidningsrubriker i ämnet Psykiatri med negativ klang... "Ett självmord varje dag",..."Antalet köande till psykiatrisk vård ökar",..."Sju av tio litar inte på att de får hjälp",... osv. Rubriker av det mer positiva inslaget är onekligen till antalet färre.Bakom många av rubrikerna finns människor med tragiska berättelser, där bristen på vårdplatser och sakkunnig personal i Sverige är ett faktum. I bakgrunden skymtar också den snabba och dramatiska ökningen av neuropsykiatriska diagnoser och i dess sällskap en läkemedelsindustri med starka lobbyorganisationer. Man kan undra hur mycket läkemedelsbranschen styr? Är piller universallösningen?

Dessa funderingar och många fler var bakgrundsmaterial hos mig, när jag idag hade förmånen att träffa Ywette Persson-kurator och vårdkoordinator och Björn Augustsson-vårdenhetschef på BUP-mottagning Gävle Gula villan. Förutom jag själv var en del ur Kristdemokraternas landstingsgrupp i Gävleborg med och riksdagsman Anders Andersson-KD´s repr i Socialutskottet.

På BUP tar man emot barn- och ungdomar upp till 17 år med allvarlig psykisk ohälsa. Man utreder, behandlar och ger stöd till dem och deras familjer. I arbetet finns ett konsultativt arbetssätt mot Hälsocentralerna - första linjens psykiatri. Här ingår ett tvärprofessionellt synsätt där de psykologiska, social och medicinska perspektiven alltid hålls aktuellt. Givetvis finns här samverkan med skola, BVC, MVC, habiliteringen, ungdomsmottagningar,socialtjänsten, omsorgsförvaltningar, barn- och ungdomssjukvården med flera.

Bland minnesvärda anteckningar, som jag gjorde, var att man har utvecklat mellanvårdsformer med hjälp av mobila team, där vårdplaner finns tillgängliga med bra resultat.

Sedan 2009 gäller en skärpt vårdgaranti på BUP. För varje år har kraven blivit hårdare och i år innebär de att det får gå max 30 dagar till första besöket och att barnet sedan ska ha fått fördjupad utredning eller behandling efter ytterligare 30 dagar. Inom två månader ska barnet alltså ha blivit utredd eller ha påbörjat behandling. Detta klarar man av på BUP i Gävle.

Trots massor av goda resultat finns givetvis utmaningar på BUP i Gävle. Man har idag en brist på slutenvårdsplatser för barn- och ungdomar, vilket även är ett nationellt problem. Idag är det inte helt ovanligt att barnen placeras på Vuxenpsykiatrin i Gävle. Oacceptabelt anser jag! Utbyggnad av lokaler är nödvändigt.
På BUP finns även en hög personalomsättning och därmed uppkomner ofta situationer med brist på rätt bemanning med rätt kompetens. Detta leder onekligern till en tuff arbetssituation... trots detta fanns dock en optimism hos Ywette och Björn, att man gör sitt yttersta för barnens bästa i Gästrikland.

Tack för att vi fick göra detta besök!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar