Summa sidvisningar

lördag 22 oktober 2011

Om mungipan hänger snett...

Om mungipan hänger snett, armen domnar bort och talet är sluddrigt – sök omedelbart vård för stroke. Det är ett av budskapen som Sveriges landsting och regioner ska förmedla i en nationell strokekampanj.

Varje år drabbas omkring 30 000 människor av stroke och med nästan 8 000 personer som avlider årligen, är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. I Gävleborg är siffrorna 1000 människor som drabbas och nästan 300 dör per år i stroke.
Att få fler att överleva stroke är huvudsyftet med den treåriga, nationella informationskampanj som samtliga landsting och regioner i Sverige finansierar. Förslaget till kampanjen kom ursprungligen från Västra Götalandsregionen, och bygger på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2009) om en informationssatsning till allmänheten om stroke.
Genom kampanjen och det så kallade AKUT-testet hoppas man kunna öka allmänhetens kunskap om symtomen för stroke så att man söker vård så snabbt som möjligt, säger Noemi Katzenberg Berger, projektledare för nationella strokekampanjen.

För kampanjen finns en styrgrupp i Sverige under ledning av Lena Lundgren, ordförande för hälso- och sjukvårdsdirektörerna. I styrgruppen sitter även ordföranden för landstingsdirektörerna och informationsdirektörerna samt representanter från SKL och Inera. Fyra medicinska rådgivare och utvecklingsledaren för hälso- och sjukvårdsavdelningen i Västra Götalandsregionen är också med för att bland annat att noggrant följa de medicinska resultaten av kampanjen.
..
I Gävle hölls en länsstrokedag på Högskolan för ett 100-tal vårdpersonal - lörd 21 okt. Inbjudan fanns även till politiker, media... Bland föreläsningsämnena, som tilldrog sig uppmärksamhet var bl a Munhälsa vid Stroke, Bengt Vikman, Hudiksvall.
I Gävleborg …

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar