Summa sidvisningar

måndag 14 maj 2012

Elevhälsan ...i Hofors


Idag - 14 maj - hade jag förmånen att få besöka Elevhälsan i Hofors. De som för tillfället hade tid med mitt besök var psykolog Börje Bertilsson och skolsköterskan Ingmarie Rönn... för mig sedan tidigare kända namn, innan jag blev politiker på heltid i landstinget Gävleborg. Förutom dessa två inom Elevhälsan i Hofors, finns skolkurator, specialpedagog och ytterligare tre skolsköterskor samt på deltid en skolläkare.

I diskussionen med nämnda personer förstår jag att viljan finns att våga hävda sina specifika kunskaper för att kunna utföra det hälsofrämjande arbete som skollagen föreskriver. Bägge två hävdar med bestämdhet att här behövs mycket mer av samverkan mellan de olika aktörerna i kommunen liksom samarbetet med landstingets Barn- och ungdomspsykiatri. Själv blir jag påmind om vad Ingrid Hylander, projektledare för en studie vid Karolinska institutet, sagt vid Vetenskapsrådets senaste årliga konferens...

-Elevhälsan fortsätter fokusera på enskilda problem och sjukdomar. Studien visar att de olika professionerna har samma syn på vad elevhälsa ska vara för något, och forskarna har försökt förstå varför det då inte fungerar i praktiken.

Man kanske skulle fråga Börje och Ingmarie i Hofors.

Tack för intressant besök... på återseende! Jag håller tummarna att insänd ansökan om extra resurser till elevhälsan i Hofors skall ge resultat. Regeringens satsning på 650 miljoner kr under tre år från och med i år i Sverige, även bör ge en del utfall till Hofors.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar