Summa sidvisningar

torsdag 10 januari 2013

Oroväckande besked från Aleris om varsel på Bollnäs Sjukhus

Aleris - vårdkoncern - tog över driften av de flesta verksamheter vid Bollnäs sjukhus på ett flerårigt avtal i april 2012. Maximalt skulle  Aleris få 320 miljoner kronor per helår i grund- och rörliga ersättningar av Landstinget Gävleborg.

Aleris fick uppdraget efter ett anbudsförfarande, där två andra leverantörer oberoende av Aleris lämnade anbud. Det fanns därmed fler än Aleris som uppgav att de kunde driva verksamheten med den uppgivna intäktsnivån.

Aleris fick uppdraget...

Aleris uppger nu efter månadsrapporten i november att de kommer att få ett negativ resultat med eventuellt kraftiga minskningar av bemanningen i Bollnäs som följd.

Så kom beskedet igår om varsel om uppsägningar av 45 personer.

Skälet till varsel om uppsägningar är att man inte fått de intäkter man planerat för och att de inte har de volymer som man har kapacitet till, sägs det.

Landstinget bedömer att de utbetalda ersättningarna till Aleris är i nivå med avtalet. Avtalet och de ekonomiska villkoren är mycket omfattande. Ord står mot ord...
..

Kvar finns ett antal frågor som måste redas ut och få svar på. Det vi hittills hört är enbart kortfattade versioner vid extra styrelsemöte i tisdags samt en kort intervju på radio.

Själv känner jag starkt för de drabbade personalgrupperna och inte minst för invånarna i länet
där Landstinget Gävleborg givetvis har ett planeringsansvar för att alla skall få tillgång till en god och professionell hälso- och sjukvård. Fortsatt täta kontakter med Aleris är nödvändig för att säkerställa kvaliteten.

Till detta ska vi också komma ihåg att Aleris bedriver Bollnäs hälsocentral som framöver kommer att få konkurrens av en nystartad landstingsdriven hälsocentral, vilket såklart även bör spela in det varsel som  har presenterats.
Fortsättning följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar