Summa sidvisningar

lördag 16 mars 2013

Vuxenvärlden sviker än en gång


 
I Gävleborg finns idag åtta stycken ungdomsmottagningar, varav majoriteten av dem är placerade i neutrala miljöer. Detta för att ungdomarna skall våga besöka mottagningarna utan att behöva vara rädda för att stöta på släkt eller vänner, som söker vård i andra ärenden på hälsocentraler eller sjukhus.

Ungdomsmottagningarnas arbete, där personalen arbetar under tystnadsplikt, är att stödja ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling genom att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa.
Vanliga frågor kan vara allt från kärlek och relationer, levnadsvanor, preventivmedelsrådgivning, akut p-piller, graviditet och abortfrågor, sexuellt överförda infektioner, familjeproblem, nedstämdhet, oro/ångest/stress, kris/sorg och sexuella övergrepp/våld. Besöken är avgiftsfria.

Häromdagen kom så beskedet att Ungdomsmottagningen i Hudiksvall kommer att flyttas till Lillfjärdens Hälsocentral. Enligt GunnarCanslätt, KD – ordf i social- och fritidsnämnden - vill besökare och personal att mottagningen ska finnas kvar på sin nuvarande plats. En politisk enighet i nämnden instämmer också i detta krav, säger Canslätt. Trots detta kompakta motstånd till flytt är detta inte tillräckligt argument för landstinget, vilken ämnar flytta verksamheten till hösten.

Samverkansmodellen i folkhälsoarbetet mellan landsting och kommun har fått sig en rejäl törn... det bådar inte gott för framtiden! Här är kommun och landsting på skilda spår.
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar