Summa sidvisningar

torsdag 5 februari 2015

Välkommen resurs i norra Hälsingland


Igår hade jag och KD´s regiongrupp förmånen att göra ett besök på dialysmottagningen i Hudiksvall. Sedan ett år tillbaka får här patienter med njursvikt hjälp med att rena blodet 3-4 gånger i veckan. I stället för att som patient från norra Hälsingland resa till Bollnäs, enligt tidigare mönster, finns nu möjligheten att få behandlingen på betydligt närmare håll, Hudiksvalls sjukhus.


Behandlingen går till så att blodet leds genom slangar från patienten in i en apparat med dialysfilter, varefter det renade blodet förs tillbaka in i kroppen. Behandlingen tar 3-5 timmar varje gång.
På dialysmottagningen arbetar legitimerade sjuksköterskor med specialkompetens. Det finns även njurspecialister knutna till enheten.


..
Trots att det görs 300-350 njurtransplantationer i Sverige varje år är det idag över 600 patienter som väntar på en njurtransplantation. Detta är nödvändigt, om man vill slippa dialysbehandlingen av blodet varje vecka. Det vi också fick veta är att det skiljer sig markant mellan länder i världen, där det görs mer än 20 000 njurtransplantationer. I Norge är det t ex betydligt fler som donerar sin ena njure till en individ som saknar egna fungerande njurar jämfört med Sverige.

Tack Lorna Magloyan Engblom för givande besök! Hoppas på bra aktiviteter på "World Kidney Day" den 12 mars.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar