Summa sidvisningar

lördag 5 september 2015

Massinvandring...För sju år sedan hade jag förmånen att bevista 60-årsjubiléet - De mänsklig rättigheterna - antagna den 10 december 1948 av Förenta nationernas generalförsamling. Platsen för jubiléet var Bryssel.

I dagarna pågår en flyktingström över vår värld av enorm storlek... 60 miljoner totalt och där vi i vår del av världen - Europa -  ibland i folkmun sägs "att det är en massinvandring" till vår kontinent. Det senare är långt från sanning, eftersom det i år beräknas bli endast en kvarts miljon, alltså mindre än 0,5%, som kommer att söka asyl i Europa.

En person som är duktig i framställan av fakta är Professor Hans Rosling, som nu senast skällde ut media för negativ rapportering.

I den av de flesta länderna antagna artiklarna i de mänskliga rättigheterna, återfinns i artikel 14 följande att läsa... "Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse".I Gävleborg finns idag ca 3000 asylsökande människor. Detta har föranlett Margareta Sidenvall (KD), regionfullmäktigeledamot, att föreslå regionen att bekosta gratis tåg- och bussresor inom länet under den tid asylutredningen pågår. Möjligen skulle det begränsas så att inte belastningen ökar på kollektivtrafiken under rusningstid.
Hennes tanke är att det ska få de asylsökande att känna sig mer välkomna i Gävleborg och att de kan uppleva asyltiden som mer dräglig.
Regionstyrelsen avslog motionen, men hoppas i stället på att få till ett samarbete med Migrationsverket, för att kunna erbjuda gratis resor till asylsökande. Den möjligheten ska nu utredas.

Själv tillstyrkte jag motionen och är övertygad om, att hade inte denna motion lämnats in till regionen, hade inte "signalen" gått fram till Migrationsverket. Nu tänker denna myndighet utreda möjlighet om att bevilja gratis tåg- och bussresor. Sannolikheten att Migrationsverket i Gävleborg nu kommer att följa sina kollegor i Kalmar, upplever jag som stor.

– Som vi tolkar lagen är det inte tillåtet av oss som region att själva betala för de här resorna, men det finns en möjlighet att göra det i samarbete med Migrationsverket och det vill vi nu titta på. Vi har annars samma uppfattning som motionären att det vore bra om de här människorna kan röra sig mer inom länet, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) /f d Tjernström/

Debatten fortsätter i ett viktigt ämne...

Detta motiv presenterades i Bryssel vid 60-årsjubiléet
("För mig var min pappa svart och min manna vit"... "För mig var det tvärtom")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar