Summa sidvisningar

måndag 28 mars 2016

Förlossningsvården i Gävle... Bekymmersamt!


Knappt har "dammet lagt sig" efter  en uppslitande konflikt hos ambulanspersonalen i Gävleborg, när man i dagarna får läsa i media, att barnmorskorna på förlossningen i Gävle även i år upplever en kaotisk arbetssituation med ständig brist på personal. Oron för patientsäkerheten finns där givetvis. En ny tuff sommar väntar och det blir inte bättre av att sju barnmorskor aviserat sin uppsägning under våren. Detta innebär att bland annat 200 turer är tomma enligt en anställd, som vill vara anonym.

När man så idag läser i SvD om att antalet svenska sjuksköterskor som söker legitimation för att arbeta i Norge sjunker, blir man först glad och tänker att nu vänder sjuksköterskeströmmen tillbaka till Sverige.  Men sanningen är den  "att det råder fortsatt stor brist – särskilt på specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige".
I fjol jobbade var tionde svensk sjuksköterska i Norge, rapporterade SvD i höstas. Där är arbetsvillkoren bättre och lönerna högre. Årslönen för specialistutbildade sjuksköterskor var enligt 2014 års statistik 90 000 kronor högre i Norge än i Sverige.

Dags att uppvärdera lönerna och därmed få bort bristen på sjuksköterskor i vårt land, säger jag.

..
Sjuksköterskebristen – en långkörare
Trots att färre sjuksköterskor från Sverige i dag söker legitimation för att arbeta i Norge är bristen på sjuksköterskor i Sverige mycket stor.
Färsk norsk statistik som SvD tagit fram visar att endast 67 sjuksköterskor i år ansökt om norsk legitimation, men under de senaste decennierna har totalt 23 786 svenska sjuksköterskor beviljats norsk sjuksköterskelegitimation. Många sjuksköterskor arbetar både i Norge och Sverige.
Enligt danske Styrelsen för patientsikkerhed har 850 svenska sjuksköterskor fått legitimation att arbeta i Danmark. I nuläget jobbar uppskattningsvis 150 svenska sjuksköterskor i Danmark
Det råder särskilt brist på specialistsjuksköterskor i Sverige. Enligt Socialstyrelsens rapport från 2016 har antalet specialistsjuksköterskor sjunkit med 6% under perioden 2008-2013. Vårdförbundet har räknat ut att andelen specialistsjuksköterskor minskat med en femtedel sedan medlet av 1990-talet.
I ett försök att mota sjuksköterskebristen har regeringen fattat beslut om att öka utbildningsplatserna för specialistsjuksköterskor med 600 i år. År 2017 ska 700 nya
grundutbildningsplatser för sjuksköterskor öppnas.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar