Summa sidvisningar

onsdag 22 juni 2016

Befogad oro


Gävleborg står inför stora utmaningar, inte minst inom Hälso- och sjukvård, vilket tydligt framkommit under senare tid. Förra veckans budgetdebatt - regionfullmäktige i Bollnäs - och regionstyrelsesammanträdet häromdagen i Gävle har onekligen gett vid handen, att nu måste alla goda krafter till, för att ta ett gemensamt ansvar för Gävleborgs framtid.

-Kostnadsutvecklingen skenar iväg, där intäkter inte på långa vägar räcker till för att täcka utgifterna. Här saknas konkreta förslag på kostnadseffektiviseringar. Det sistnämnda orsakat av att analyser och åtgärder inte har genomförts.

-Personalförsörjningen brister i dess helhet, där sommarbemanningen fortfarande är olöst. Inom flera områden råder brister på kompetens, vilket onekligen hotar patientsäkerheten. Inhyrd personal är och har varit en ohållbar lösning för en långsiktig vård inom Hälso- och sjukvård.

-När det gäller det regionala utvecklingsarbetet saknas beslut från regionstyrelsen om en gemensam struktur för uppföljning, återrapportering och utvärdering enligt revisorerna. Här bör även regionstyrelsen tydliggöra och kommunicera vad det innebär att leda det regionala utvecklingsarbetet i Gävleborg, vilket saknas idag.

Nu är det dags att vi alla tar ett gemensamt ansvar för Gävleborgs framtid!
Välkommen till framtiden säger jag... den är redan här.
    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar