Summa sidvisningar

tisdag 13 december 2016

"Det ska va gött å leva"...

 
I dag kommer Socialstyrelsen ut med en rapport gällande vård vid livets slutskede (palliativ vård)

Vården av patienter som närmar sig döden har stora brister i Sverige. Många riskerar att bli utan rätt smärtlindring och får inte samtal om vårdens innehåll och riktning då de går in i livets slutfas. Personalen får inte tillräckligt med fortbildning och stöd. Det visar Socialstyrelsens utvärdering.

I juni 2013 publicerade Socialstyrelsen ett nationellt kunskapsstöd med rekommendationer för hur vården vid livets slutskede bör bedrivas. Uppföljningen tre år senare visar att långtifrån alla vårdgivare följer råden.

Idag dör ungefär 3200 människor per år i Gävleborg och detta sker oftast i hemmet, äldreboendet eller sjukhuset. Alternativet att få dö på ett Hospice finns inte och nu kanske det än en gång är på sin plats att aktualisera denna möjlighet.
För mig som kristdemokrat är detta en viktig fråga. Det skall finnas ett komplement till övrig palliativ vård. Man skall kunna få sluta sitt liv i ett Hospice, där trygghet och en hemlik miljö, med fysiskt, psykiskt och andligt välbefinnande för den svårt sjuke finns. Förebilden finns i MellannorrlandsHospice i Sundsvall.
 
Än en gång påminns man om professor Jercy Einhorns bevingade ord i ämnet palliativ vård...
"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att någon kommer med detsamma när man ringer på klockan"...
"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att man inte skall behöva tigga och vänta på smärtstillande medel"...
"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att man får snabb hjälp till toaletten så man slipper vara rädd för att kissa och bajsa i sin säng och därefter se andra göra rent i sin säng"...
 
"Det ska va gött å leva" även om man har några veckor kvar att leva
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar