Summa sidvisningar

torsdag 23 december 2010

Fortfarande problem med överbeläggningar på länets sjukhus

Gävles och Hudiksvalls sjukhus har tillsammans med ett sextiotal sjukhus i Sverige fått besök av Arbetsmiljöverket. Det man tittat på är vårdpersonalens arbetsmiljö i samband med överbeläggningar. Det är kardiologin och ortopedin som inspekterats. Här finns problem sedan länge gällande stress och ökad fysisk belastning för personalen. Man har prioriterat fokus på patientsäkerheten och glömt arbetsmiljöaspekten för personalen, sägs det vidare i rapporten.

Landstingsdirektören tycks inte vara orolig...Ingen konflikt finns mellan patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö, enligt dagens Gefle Dagblad.

Nu får vi hoppas att ökat antal vårdplatser plus medverkan av personalen - all personal - vid schemaläggning skall ge effekt för bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket kräver bättring och detta kan ingen förneka...ännu en anmärkning i juletid kan konstateras. Inte bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar