Summa sidvisningar

onsdag 22 december 2010

Socialstyrelsen riktar befogad kritik mot länets Barn- och ungdomspsykiatri

Bakgrunden till kritiken är en anmälan från Hudiksvalls kommun om brister i den psykiatriska vården i Gävleborg. Detta sedan en pojke med bland annat ADHD, depression och kraftiga humörsvängningar skickats mellan skolhem, hvb-hem och familjehem utan att få lämplig vård, rapporterar dagens Arbetarblad.

Socialstyrelsen som granskat fallet riktar nu hård kritik mot hur barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Gävleborg fungerar. Både för hur man hanterat den här pojken – men också generellt.

Myndigheten tycker bland annat att det är anmärkningsvärt att pojken inte blivit inlagd på barn- och ungdomspsykiatrisk klinik. Att BUP hävdat att han saknar psykiatrisk diagnos och att hans behov kan tillgodoses på ungdomshem anser man är svårförståeligt och anmärkningsvärt. Ovanligt skarpa formuleringar för att vara Socialstyrelsen.

Vidare påpekar man vikten av att barn och ungdomar som behöver läggas in för psykiatrisk vård verkligen får den vården. Något som i Gävleborg verkar vara svårt.
Barn- och ungdomspsykiatrin har sedan något år inga egna vårdplatser. Det är sagt att man ska kunna använda en plats på vuxenavdelningen eller vid behov köpa en plats någon annanstans.
Men Socialstyrelsen konstaterar att eftersom vuxenpsykiatrin i regel är både full- och överbelagd och eftersom avtal om köp av vård saknas så borde det i praktiken innebära att BUP inte har tillgång till några vårdplatser.
Det är dock ett påstående som tillbakavisas av BUP-chefen Helena Björkman.
– Finns det behov av slutenvård så får man slutenvård. Beroende på ålder och tillstånd tar vi antingen hjälp av vuxenpsykiatrin eller barnkliniken.
Myndigheten kräver nu att landstinget Gävleborg ser till att barn och ungdomars tillgång till psykiatrisk vård säkerställs. Landstinget ska också se till att klargöra vad barn- och ungdomspsykiatrin har för uppdrag och vilkas som ska vårdas där. Senast 1 mars ska landstinget redovisa vad man har gjort.
...
Än en gång placerar sig Gävleborgs Landsting i en dålig dager, tyvärr!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar