Summa sidvisningar

söndag 13 mars 2011

Patientsäkerhet...viktigt!

Ett 30-tal kristdemokratiska landstingspolitiker från Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Örebro, Värmland och Södermanland samlades i Västerås häromdagen. Diskussionsämnet var bland annat regeringens prestationsbaserade stimulanspengar för att utveckla patientsäkerheten. 500 miljoner kr finns tillgängliga för Landstingen i Sverige för 2011. För kommande år 2012-2014, finns ytterligare 675 milj kr per år. Här finns ambitionen från Göran Hägglunds sida - Nollvision för undvikbara vårdskador.

Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. För Svealand rör det sig om, enligt Socialstyrelsens siffror, om ca 630 personer per år som drabbas så svårt att de dör i onödan.

Det kan röra sig om basala hygienrutiner, att mäta förekomst av trycksår, och att minska sin antibiotikaförskrivning (se tidigare blogg)  inom öppenvården med mera. Målet är att arbetet ska bli en integrerad del av landstingens ordinarie verksamhet och att effekterna av stegen mot en nollvision blir tydliga - både för landstingen och för skattebetalarna.

Lycka till Gävleborg! Ingen patient ska behöva drabbas av en skada som kunde ha undvikits.
Patientsäkerhet lika viktigt som flygsäkerhet...

 

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar