Summa sidvisningar

tisdag 15 mars 2011

Mest sjuka äldre kartlagda

Idag presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en djupgående undersökning av 264 äldre människor med stora behov av såväl medicinska åtgärder som kommunal äldreomsorg.
Syftet med denna undersökning är att få kunskap för att kunna förbättra omhändertagandet av denna grupp.

Göran Stiernstedt, chef på SKL´s avdelning för vård och omsorg, sa vid Konferens - Multisjuka äldre -  på Norra Latin i Stockholm, att idag lever vi allt längre, det gäller även människor med flera kroniska sjukdomar som till exempel cancer, diabetes och hjärtsvikt. Undersökningen omfattar just denna grupp, som idag inte är särskilt stor, men som kommer att växa sig allt större. Även om undersökningsgruppen inte är särskilt stor återfinns individerna i hela landet. Göran Stiernstedts bedömning var att det går att dra generella slutsatser om hur vården för de mest sjuka äldre fungerar.

En sanning som kommer på skam är, att före undersökningen trodde vi nog att denna grupp äldre människor fick sin sammanhållna vård och omsorg i primärvården, sa Göran Stiernstedt. Utifrån undersökningen visade det sig att behovet av specialiserad vård är stort och att ju större vårdbehoven är desto mindre del har primärvården i den äldres helhet.

Själva undersökningen har omfattat 18 månader i den äldre multisjukas liv och bestått av intervjuer med den äldre och dennes anhöriga/närstående, insamling av register- och journaldata, fakta om läkemedelsanvändning samt kostnadsdata.

Nu hoppas jag att denna undersökning och flera i samma inriktning skall leda till att multisjuka äldre, eller som de fortsättningsvis skall heta - mest sjuka äldre - skall få skräddarsydda insatser utifrån sina behov. Nya lösningar för samordning och tidig upptäckt är en utmaning för kommuner och landsting. För det sistnämnda instämde Svante Lönnbark, Landstingsdirektör i Landstinget Gävleborg och Göran Arnell, Kommundirektör i Gävle kommun, vilka även deltog i programmet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar