Summa sidvisningar

onsdag 20 april 2011

Gävleborg - Europas framtid ...


Någon har sagt ..."Det är lätt att fastna i nuet och kartlägga det som hänt och händer nu. För att klara framtiden och dra slutsater om den krävs mod att se något nytt. Här behövs en omvärldsanalys, där man ska ha fokus framåt – inte bakåt". Här behövs ungdomar!

Åtskilliga verksamheter inom Landstinget Gävleborg har haft och har dialoger och utbyte av idéer med omvärlden, allt för att anta utmaningar om  hur saker och ting bäst skall skötas nu och framöver...allt för medborgarnas bästa. Detta sker inom och utom Gävleborg och inte helt ovanligt även utanför Sverige.

Själv har jag under ett antal år haft förmånen att delta i AER´s kommitté 3 arbete i Europa. Det har gällt ungdoms-, utbildnings- och  kulturfrågor. Det sistnämnda också tillsammans med hälsofrågor.

I början av denna vecka deltog jag i en konferens i Orléans, Frankrike. Här blev jag påmind om att två miljarder människor i världen idag är under 18 år. Ungdomsarbetslösheten i Europa är över 21%...enstaka länder, däribland Spanien, har över 45%. Här är det viktigt att ungdomarnas röst få bli hörd och att en "åldrad maktelit", inte bara i Europa utan i världen i övrigt,  tar till sig värdefulla råd om hur man skall hitta nycklar till framgångsfaktorer för ett framtida samhälle och framför allt inte vara rädd att överlämna makten till ungdomar. Det som bland annat nämndes var AER´s Eurodyssée program /mer än 10000 ungdomar har deltagit/ , YES projektet /utbildning för ungdom i entreprenörskap/, kommande sommarskola i Amsterdam /ungdomsskola för kommande beslutsfattare - politiker/,...AER Youth Regional Network /nätverk för ungdomar i åldrarna 15 och 25 år,...plattform för utbyte och dialog,...ungdomars prioriteringar och förslag till utformandet av ett framtida samhälle/,...AER Most Youth Friendly European Region Award /den mest ungdomsvänliga regionen i Europa prisbelönas/,...

Det sistnämnda vore något för Gävleborg att försöka leva upp till!


Anm; Ungdomsarbetslösheten (18-24år) i Gävleborg var förra veckan 15,9% och i landet som helhet 9,4% . Ungdomsarbetslösheten i Gävleborg minskar snabbare än i landet som helhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar