Summa sidvisningar

måndag 11 april 2011

Dags att ta ansvar för Gävleborgs Parkinsonpatienter

I dag, måndag 11 april, har Världsparkinsondagen uppmärksammats på en nationell hearing i Stockholm. Jag hade som en av två landstingspolitiker från Gävleborg, förmånen att närvara. Det var Kristdemokraterna som i samverkan med allianspartierna i socialutskottet och Parkinsonförbundet samt Neurologiskt handikappades riksförbund, som arrangerade denna träff. Förutom ett antal föreläsare blev medverkan av Pär Ohrberg - patient med Parkinsons sjukdom - det som satte prägel på innehållet. I Sverige finns det idag ca 20000 Parkinsonpatienter, varav ca 590 bor i Gävleborg. Inom de närmsta åren beräknas ytterligare 14 000 svenskar insjukna i Parkinsons sjukdom.

En ny enkätundersökning från Parkinsonförbundet gav vid handen, att det idag finns märkbara regionala skillnader gällande behandling av sjukdomen och att sjukvården är dålig på att informera Parkinsonpatienter om vilka behandlingsalternativ det finns.

Exempelvis anger bara var tredje patient i undersökningen att deras behandlande läkare eller sköterska varit den främsta källan till information om vilka behandlingsalternativ som finns att tillgå för framskriden Parkinson. Dessvärre anger bara var fjärde patient i Gävleborg sin behandlande läkare som den främsta källan till information om vilka behandlingar som finns att tillgå. Lika många har först fått informationen via media.

Patienterna i storstadsregionerna blir kallade till sin behandlande läkare dubbelt så ofta som i andra delar av landet. I Stockholm blir man kallad till sin läkare i genomsnitt 2,1 gånger per år, jämfört med bara 1,1 gång per år i Gävleborg. Det är lägst i Sverige.

Nästan var sjätte patient har nekats behandling av olika skäl. I alla län utom två uppger patienter att de nekats behandling på grund av ekonomiska skäl. I Gävleborg har minst en patient nekats behandling för att det var för dyrt. Detta är oacceptabelt av två anledningar, dels säger hälso- och sjukvårdslagen att alla har rätt till lika vård och behandling, dels är läkemedlen subventionerade av staten och ska användas för att undvika onödigt och förlängt lidande för drabbade och anhöriga. Det ska inte vara upp till varje neuroklinik att avgöra om det är för dyrt eller inte.

Det är dags för oss landstingspolitiker att ta vårt ansvar för Gävleborgs Parkinsonpatienter. Ingen ska nekas behandling av ekonomiska skäl, patienterna måste kallas och behandlas av läkare med specialkunskap om Parkinsons sjukdom, samt få snabb och tydlig information om olika behandlingsmöjligheter.
..
Förre påven Johannes Paulus II led av Parkinsons sjukdom
..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar