Summa sidvisningar

onsdag 5 september 2012

Makten över verkligheten

En stor del av min vardag, som oppositionsråd för KD, är att besöka verksamheter inom Landstinget Gävleborgs domäner. Här finns allt från mötet med enskilda patienter, chefer eller delar av olika personalgrupper. Dessa möten förtydligar onekligen den bild, som jag får mig presenterad, i egenskap som ledamot i landstingsstyrelsen. Här blir bilden både bättre eller sämre, helt klart!

Idag hade jag så tackat ja till inbjudan, genom Samverkan Gävleborgs talesperson Patrik Stenvard... ett antal sjuksköterskor på Gävle Sjukhus ville träffa mig och övriga i landstingsstyrelsen. Till träffen hade endast 4 av de 13 som finns i styrelsen bejakat inbjudan.

Denna träff blev onekligen "en nyttig" påminnelse av den verklighet, som finns bland åtskillig personal på Gävle Sjukhus. Påverkansmöjlighet till förbättringar i den arbetsmiljö man befann sig i var minimal, ...detta var allt från lön, arbetsinnehåll, fortbildning och sist men inte minst "att ständigt uppleva att man inte hann med" och framför allt i detta aldrig känna sig uppskattad av sin arbetsgivare. Några kunde berätta om att hälften av sina arbetskamrater hade lämnat arbetsgemenskapen på avdelningen under något år,... några för ytterligare studier, flyttat till Norge eller sökt andra jobb.

För mig blev det bildligt talat en "rejäl dos av verklighet". Detta möte med verkligheten hoppas jag skall hjälpa mig i mitt försök att påverka de personaldokument som av och till produceras. Dessa som till sist skall vara ledstjärnor i ett viktigt arbete... ett arbete som helt klart skall gagna Gävleborgs medborgare i Hälso- och sjukvårdsfrågor. Utan personal som trivs på Gävle Sjukhus blir det ett B-sjukhus!

Till alla som jag fick möta säger jag än en gång... TACK!
"Don´t give up... at last you gonna win...sure!"
..
Twitter
@KalenIngemar

Samverkan Gävleborg
Carina Östansjö(Fp), Patrik Stenvard(M), Ingemar Kalén(KD), Stig Zettlin(Sjvp)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar