Summa sidvisningar

onsdag 12 september 2012

Skolavbrott i Europa

 
Idag bevistar jag en internationell konferens - Sundsvall - med syftet att utbyta kunskap och erfarenhet om hur skolavbrott kan motverkas i Europa.

Temat är mycket högprioriterat inom EU och även i Sverige. Ett av de viktigaste målen för EU 2020-strategin är att minska elevers avhopp från studier (till och med gymnasienivå) till 10 procent inom den Europeiska Unionen. Den genomsnittliga nivån för avbruten skolgång är mellan 14 och 15 procent inom EU och varierar mellan medlemsstater från cirka 5 procent till sämsta fall, nästan 37 procent. Detta innebär att mer än sex miljoner unga människor mellan 18 och 24 år lämnat sina studier eller avslutat på en lägre utbildningsnivå. En stor del av dem har endast fullföljt grundskola. I Sverige avbryter ungefär var tredje elev studierna helt eller behöver längre tid än tre år på sig för att fullfölja sin utbildning.

Konsekvenserna för avbruten skolgång är mycket allvarliga både på individuell och på global nivå.
Konferensen vill uppmärksamma detta växande hot mot vår framtid genom att dela kunskap och erfarenhet inom detta område, samt för att utbyta bäst praxis om bekämpning av skolavbrott i Europa. Förutom svenska föreläsare har föreläsare från Norge,  UK och Österrike inbjudits.
Konferensen arrangeras av Landstinget Västernorrland som värd i samband med Assembly of European Regions Kommitté 3 höstmöte för frågor om utbildning, kultur, ungdomar och internationella samarbeten.

Helt klart är att detta på lång sikt blir ett hälsoproblem... allt måste göras för att minska andelen elevers avhopp från studier.

Mer information kommer att läggas ut inom kort på www.aer.eu
..
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar