Summa sidvisningar

torsdag 20 juni 2013

Fysisk aktivitet på recept

 
Idag skriver vården ut fysisk aktivitet på recept (FaR®) till patienter som ersättning eller komplement till medicin och i förebyggande av sjukdom. 2012 skrevs det ut omkring 5300 recept - fysisk aktivitet - i Gävleborg men man vill fortsätta att arbeta in användandet av receptet i olika delar på Landstinget.
Nu tar Landstinget Gävleborg hjälp av ny teknik för att förenkla användandet för patienten med en egen FaR®-app.

Idag vet vi att en persons motions- och kostvanor är grundläggande för ett välmående liv.  Denna kunskap räcker inte alltid till för att medborgare ska hålla en hälsosam livsstil och ungefär sedan 2003 började vården skriva ut fysisk aktivitet på recept. Metoden utvecklas kontinuerligt och förankras bland landstingets personal fortfarande.  Nästa steg är en ny app-tjänst som ses som ett verktyg för att underlätta för patienten att följa sitt recept och hjälpa användaren att komma igång och bli mer aktiv.

Klusterorganisationen Future Position X inom geografisk informationsteknik utvecklade appen efter Landstinget i Gävleborg och Samhällsmedicins specifika önskemål om en FaR®-app. Här finns olika verktyg som användaren kan ta del av, tex en karta som visar närmaste gym, simhall eller motionsområde. Det blir en daglig uppdatering av användarens aktivitet och kostregistrering som automatiskt räknar ut hur nära man är att uppnå veckans uppsatta mål i form av pedagogiska gubbar i olika färger.
.
Det skulle kunna vara ett kompletterande verktyg för att hjälpa patienten att öka sin fysiska aktivitet och hitta lämplig aktivitet på nära håll, säger Sara Sjölin - Folkhälsoutvecklare, Landstinget Gävleborg

Glad Midsommar!                                                                                                                                     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar