Summa sidvisningar

söndag 9 juni 2013

Ökad satsning på psykiatrin i Sverige

 
Regeringen har mellan åren 2007-2012 satsat sammanlagt 35,7 miljoner kronor för insatser som ska öka intresset hos nyutbildade läkare att söka sig till specialistutbildningen inom psykiatrin. Nu har projektperioden löpt ut och utvärdering har gjorts av Socialstyrelsen

Hög kvalitet i utbildningen är viktigt för att på bästa sätt möta människor med psykisk ohälsa. Det är även viktigt för att psykiatrin ska vara ett attraktivt val som specialistutbildning bland läkare.


Socialstyrelsens utvärdering av satsningen visar bland annat att tillströmningen till specialiseringstjänstgöringen, ST, i de psykiatriska specialiteterna har ökat under projektperioden, vilket myndigheten menar kan vara ett direkt resultat av de insatser som har gjorts.


Regeringen har därför beslutat fortsätta satsningen och i ett första steg satsar 9 miljoner för 2013. För att projektet ska vara fortsatt framgångsrikt får Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen gemensamt ansvar. Socialstyrelsen ska ta fram mål och krav för ST-kurserna och Sveriges kommuner och landsting ska stödja huvudmännen i behovskartläggningar och planeringar av kurserna.


-Vi behöver arbeta gemensamt, staten och landstingen, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att utveckla den psykiatriska vården och omsorgen. Det här är ett område som visat en mycket positiv förändring. Därför tycker vi att det är viktigt att fortsätta detta arbete, säger socialminister Göran Hägglund.
..
För oss i Gävleborg med stor brist på specialistutbildade läkare inom psykiatrin, är detta goda nyheter.
..
 
Utdelning av vardagsliv - En tidning om barns och ungas uppväxtvillkor - under Bessemerdagarna i Hofors

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar