Summa sidvisningar

söndag 26 januari 2014

Ömsom vin ömsom vatten...

 
Det märks att supervalåret har börjat. I media beskrivs verklighetens tillstånd i Sverige i antingen ljusa eller mörka färger. Det blir ofta av den sistnämnda varan genom den mediavärld, där enligt undersökningar, ja journalisterna till åttio procent är rödgröna till färgen.

Äldrevården har mer än en gång från Alliansregeringens sida helt följdriktigt, redovisats i ljusa färger. Detta framför allt beroende av alla undersökningar som gjorts, både nationellt och internationellt, som bekräftar att Sverige ligger i topp enligt de som åtnjuter denna äldrevård. Detta till trots visar så Mediasverige mer än en gång på det motsatta... man har hittat något skräckexempel och detta får så vara typexemplet för svensk äldrevård. Då blir det desto viktigare när Expressen i går visar på det motsatta. "Äldrevården är inte ett träsk av vanvård...". Själv brukar jag mer än en gång hänvisa till Äldreboken.

Ofta får man höra att det saknas resurser i form av pengar... om vården får mer pengar blir allt bättre. Detta är en sanning med modifikation. I vårt eget län - Gävleborg - har det så visats att operationsköerna drastiskt minskat genom bl a smartare schemaläggning, öppna operationssalar hela dagar och så långt det är möjligt separera de akuta operationerna från de planerade så att de inte stör varandra.
I dag opereras nio av tio patienter inom 90 dagar. Antalet utförda planerade operationer per år har ökat med 21 procent sedan 2008. Med befintliga resurser har man lyckats öka 4 300 operationer under åren 2008 till 2013. Mycket bra.

Ömsom vin...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar