Summa sidvisningar

lördag 8 november 2014

Vårdvalet ska vara kvar

 
Efter något mer än en månad i regeringsställning för S-MP, tycks snabbt tagna beslut i viktiga frågor, bli mer av en kvarnsten än ett lyckat språng in i en osäker framtid. Detta kanske mest ett resultat av V´s framgångar i budgetförhandlingarna. Att detta parti helst ser ett avskaffande av rådande valfrihetssystem inom bland annat primärvården, fick vi inom landstinget Gävleborg erfara, när vi häromveckan fick tycka till i en remiss - förslag till ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Svaret blev att ändra lydelsen i denna lag "från ska till får införa valfrihetssystem inom primärvården". Det S-ledda landstinget sällar sig således till ytterligare 7 landsting i Sverige med samma åsikt. Själv reserverade jag mig mot förslaget tillsammans med Samverkan Gävleborg.
Kritiken mot förslaget om att avskaffa lagregleringen om vårdval har varit massiv. Patientföreträdare som Reumatikerförbundet och Sveriges Pensionärsförbund, Vårdförbundet, Läkarförbundet och andra fackliga organisationerna i sjukvården, Sveriges kommuner och landsting (SKL) tycker, att det vore en dålig idé att ge landstingen möjlighet att ta tillbaka makten från patienterna. Ändå har regeringen lagt en proposition om att avskaffa det generella vårdvalet.

Totalt har det blivit 170 vårdcentraler fler i Sverige, tack vare vårdvalet, såväl på små orter som i storstäderna. Nu hamnar frågan på riksdagens bord. Kristdemokraterna sätter sitt  hopp till att riksdagen hanterar frågan seriöst och ställer sig på patientens sida. Patientmakten i vården har kommit för att stanna!
...
Vi kristdemokrater kommer fortsatt att ta fajten för den enskilda människans självbestämmande... Det må gälla familjerna, för fritt val av barnomsorg, fördelning av föräldraförsäkringsdagarna eller för äldres möjlighet att välja utförare i hemtjänsten, mot skatter som bromsar jobb och tillväxt, för civilsamhällets viktiga roll, för en skola som ger kunskap och fostran för livet osv. osv.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar