Summa sidvisningar

fredag 5 februari 2016

Äntligen vänder det...

Idag - 6 febr 2016 - är det Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Enligt Amnesty International... "blir varje dag tusentals flickor stympade. Liksom tortyr innebär kvinnlig könsstympning avsiktligt vållande av svår smärta och lidande.
Dess följder kan vara livshotande. De flesta som överlever måste stå ut med fysiska och mentala ärr under resten av livet. Regeringar i de länder där kvinnlig könsstympning förekommer har gjort föga eller intet för att effektivt stoppa denna sedvänja. Stater är inte bara ansvariga för vad personer och andra aktörer gör på uppdrag av staten utan även för vad individer, grupper och institutioner gör inom en stat som kränker de mänskliga rättigheterna".

I Sverige är det enligt lag förbjudet med kvinnlig könsstympning. Socialstyrelsen har sedan 2002 föreskrifter vad som gäller i Sverige.

Den 22 juli 2014 anordnade UNICEF tillsammans med den brittiska regeringen ett toppmöte, Girl Summit, i London för att öka stödet för snabbare framsteg i kampen mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Ny statistik visar att risken för att en flicka i tonåren ska könsstympas idag har minskat med en tredjedel jämfört med för 30 år sedan. I Centralafrikanska republiken, Irak, Liberia och Nigeria, har förekomsten halverats. Attityder förändras också – majoriteten av människorna i de länder där flickor könsstympas tycker att sedvänjan borde upphöra. Men många fortsätter att utsätta sina döttrar för ingreppet på grund av sociala påtryckningar. 
Framstegen måste ske mycket fortare, för att kompensera för befolkningstillväxten i de länder där kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är vanligt. Den senaste statistiken om kvinnlig könsstympning finns att läsa i sin helhet via länken nedan.
http://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilation-cutting-what-might-the-future-hold-.html

Äntligen vänder det... men framstegen måste ske mycket fortare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar