Summa sidvisningar

lördag 13 februari 2016

Omdebatterad resa...

 
I dagarna har Region Gävleborg ånyo gjort en resa till Kalifornien. Även denna gång har ledordet ”Patienten i fokus” hos vårdföretaget Kaiser Permanente varit dragplåstret. Detta vårdföretag - en av världens bästa - med flexibelt arbete och fokus på hela patienten vill så Region Gävleborg bli lika bra.

- Det handlar om ett gemensamt ansvar för vår gemensamma patient, och ett nära samarbete över verksamhetsgränser för att se hela patienten, säger Kjell Norman, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sveriges kommuner och landsting samt Socialdepartementet har lyft Kaiser Permanente som bra förebilder. Det handlar om att arbeta över vårdgränserna och en konkret förändring som kommit till efter Region Gävleborgs besök i San Francisco är att Gävles familjeläkarjour flyttat till akutmottagningen. Där bistår distriktssköterskorna i patientbedömningar vilket har minskat trycket på akutsjukvården i länet och på arbetsbelastningen bland akutmottagningens personal. Andra förändringar som genomförts har bland annat resulterat i kortare väntetider inom delar av cancervården.

Hos Kaiser Permanente är patienten en aktiv partner i vårdteamet och har tillgång till lättillgänglig information om sin vård. Helhetstänket som är vårdföretagets grundidé tar sig uttryck i en fast vårdkontakt som tar ett huvudansvar och lotsar patienten till alla specialistfunktioner som kan behövas.

Kritiken har inte låtit vänta på sig... framför allt har media här drivit ett hårt motstånd mot dessa resor. Med rubriken  Men så svara då, herr regiondirektör! eller Hälsingar protesterar, Hälsingar har fått nog! kan man bland annat läsa om detta.
..

..
Själv har jag redan för två år sedan träffat professionen från Kaiser Permanente - inte i Kalifornien - utan på en europakonferens i Kiruna.

Det jag ser fram emot är att kommande revision skall kunna ge svar på om dessa resor givit det positiva utfall man förväntat sig. Inte minst hos allmänheten. Dessutom kommer det med säkerhet bli en intressant budgetdebatt i juni, där jag förväntar mig åtskilliga avtryck i budgetförslagen.
..
Fakta Kaiser Permanente
Stiftelsekontrollerade Kaiser Permanente (KP) är USA:s tredje största vårdkedja och är storleksmässigt jämförbart med Sveriges samtliga landsting, både avseende ekonomi och andelen patienter. Det ekonomiska överskottet går direkt tillbaka till organisationens verksamheter.
KP:s värderingsstyrda organisation med ett starkt internt ledarskap har visat sig framgångsrikt och modellen har väckt stort internationellt intresse.
KP:s genomtänkta kvalitetsarbete, som får genomslag i hela organisationen, är ett exempel. Utvecklingen av bland annat e-hälsa och digitala journaler är ett annat område där KP ligger långt framme.
KP arbetar med helhetssyn och sätter människan i ett samhällssammanhang. KP-perspektivet ser hälso- och sjukvården som en viktig del av den regionala utvecklingen.
Till Kaiser Permanentes webbplats
..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar