Summa sidvisningar

måndag 9 oktober 2017

Tag ställning... idag.

Under innevarande vecka, 9-13 oktober, uppmärksammar region Gävleborg donationsveckan.
Det gäller att få fler att ta ställning, att efter sin död vilja donera sina organ och vävnader.

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Men det viktiga är att Du gör ditt val själv. Fördelen med när du anmäler Din vilja till donationsregistret är att du kan vara säker på att ditt beslut verkligen kommer till sjukvårdens kännedom.

-Tidigare år har registreringarna ökat markant efter donationsveckan och vi hoppas på samma effekt i år, säger Karin Herkules, donationsansvarig intensivvårdssjuksköterska Hudiksvall sjukhus.

-Det är viktigt att göra sin egen röst hörd. Som anhörig kan det vara ett svårt, ibland övermäktigt beslut att fatta. Ibland är anhöriga inte heller överens för beslutet bör vara, säger Marie Larsson, donationsansvarig intensivvårdssjuksköterska Gävle sjukhus.

Ca 80 procent av svenskarna är positiva till organdonation, men endast 15 procent av svenskarna är registrerade i donationsregistret.

-Antalet som tagit beslut om donation har ökat varje år, men är fortfarande alldeles för få. Vi vill uppmana alla att ta ställning. För sin egen och andras skull, säger Johnny Hillgren, donationsansvarig läkare i länet och verksamhetschef för verksamhetsområde Anestesi. 

Säg JA till organdonation! Idag


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar