Summa sidvisningar

söndag 1 oktober 2017

Oavsett var i landetVården i Sverige högklassig, men alla får inte ta del av den bästa vården. Väntetider och behandlingsmetoder skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet man bor. Och patienter med kroniska sjukdomar och äldre drabbas hårdast.


Till exempel diagnostiseras ca 4100 personer med lungcancer i Sverige varje år. Väntetiden från remiss till start av kirurgi / strålbehandling rekommenderas vara max 44 dagar. Men endast 2 av 21 landsting klarar av att leverera behandling inom 44 dagar. Genomsnittstiden är 70 dagar, och i Halland får patienten vänta i genomsnitt 95 dagar. Den stress och oro som patienten  och deras anhöriga utsätts för under de för långa väntetiderna är oacceptabel.

För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisatsion. För att uppnå detta behöver staten ta huvudansvaret för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård.

När kvalificerad och specialiserad vårdpersonal samlas på färre enheter främjas dessutom kunskapsutbyte och kompetensutveckling. När avancerad och dyrbar medicinsk utrustning endast behöver etableras på ett fåtal enheter nyttjas både utrustning och våra gemensamma välfärdsresurser mer effektivt. Och vi står bättre rustade att fortsätta den medicinska utvecklingen för morgondagens vårdbehov.

Kristdemokraterna anser att ett ökat statligt ansvar för vården är nödvändigt om vi alla ska få del av den snabba utvecklingen av banbrytande medicinska framsteg. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid. Ett viktigt första steg i denna process är att staten tar ansvar för den avancerade sjukvården.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar