Summa sidvisningar

torsdag 31 mars 2011

Brister i Sjukförsäkringen måste åtgärdas...!

-Sjukförsäkringen fungerar i huvudsak bra i Sverige, men det finns människor som faller mellan stolarna. Vi måste rätta till de brister som gör att alla inte får den ekonomiska trygghet som försäkringen ska ge. Vi måste ha en sjukförsäkring som går att lita på. Det säger Emma Henriksson och Lars Gustafsson, som ingått i Kristdemokraternas särskilda arbetsgrupp om sjukförsäkringsfrågan. SVT Godmorgon Sverige

Bland åtgärdsförslagen märks följande...

Undantagen i rehabiliteringskedjans olika steg måste ses över så att rätt personer får behålla sin sjukförsäkring respektive förs över till Arbetsförmedlingen. Den enskilde skall inte behöva drabbas av att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av personens arbetsförmåga.

Ersättningen vid en ny sjukperiod till personer som har haft tidsbegränsad sjukersättning men saknar sjukpenninggrundande inkomst måste åtgärdas. De redan sjukskrivna ska inte kunna bli utförsäkrade!

Kvalitén på Arbetsförmedlingens åtgärder för de som varit borta länge från arbetsmarknaden på grund av sjukskrivning måste höjas. Svårigheterna att komma tillbaka till arbete efter en mycket lång sjukfrånvaro ska inte underskattas. En åtgärd kan vara att höja taket för lönebidrag.

Tillämpningen av bestämmelserna om sjukersättning får inte grundas på alltför teoretiska spekulationer om och när en person kan återfå arbetsförmågan. Det är helt riktigt att sjukersättning (förtidspension) skall beviljas enbart om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. Däremot måste beviskraven vara så skarpa att den enskilde känner sig trygg i att bedömningen blir korrekt och rättssäker. Dessutom måste handläggningen effektiviseras. Ingen skall behöva vänta allt för länge på besked.

Åtgärder i rätt riktning är ett måste... nu är det Bråttom!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar