Summa sidvisningar

torsdag 9 maj 2013

Rehabiliteringsutredningen klar

I Sverige lever idag minst en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet. Här kan nämnas Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimers, epilepsi och MS men också folksjukdomarna stroke, restless legs, demens och migrän. Den som drabbas får stora problem i både vardag och arbetsliv. Många tvingas sluta arbeta och blir beroende av personlig assistens. Översatt till Gävleborg är det över 10 tusen med neurologisk sjukdom.

Det som drabbade patienter enligt lag har rätt att kräva, efter insats från hälso- och sjukvården, är rehabplanering, uppföljning och sist men inte minst vägledning i att på rätt sätt ta eget ansvar mycket viktigt.
För åtta månader sedan träffade landstingets politiker, representanter för Gävleborgs - Neurologiskt Handikappades Riksförbund - där det med all tydlighet framgick att här fanns åtskillligt att förbättra... alltifrån möjligheten till läkarkontakter, där neurologer saknas, till avsaknad av information för de drabbade i länet, vilken rehabhjälp man kan få. Bristen eller svårigheten att få läkarordinerad rehabilitering med anpassad medicinering nämndes också.

Resultatet av träffen blev att vid landstingsstyrelsen 27 okt - 12, beslutades att det skulle göras en kartläggning och analys av patienternas nuvarande rehabilitering. Detta skulle vara klart i april 2013 och förutom ovan nämnda sjukdomar skulle det finnas i denna kartläggning även lungsjukdomar, cancer eller hjärnsjukdomar efter trauma.

Det man kan säga efter att ha läst denna rapport är att mycket återstår, för att det skall vara en tillfredsställande situation för de drabbade patienterna. Det skall vara intressant att möta representanter för Neurologiskt Handikappades Riksförbund i Bollnäs 21 maj. De har bl a varit en del av framtagandet av denna rapport... det som lovas initialt i denna utredning är...

Kartläggning: Beskrivning av verksamheten idag, dess förutsättningar samt olika faktauppgifter
Analys: Identifiera behov av utveckling
Handlingsplan: Förslag till åtgärder

Det man kan säga är att förslagen till åtgärder är svårfångade i en i övrigt bra rapport.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar